دختر سایه ها

 
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٩ : توسط : دختر سایه ها

تو از دردی که افتادست بر جانم چه میدانی؟
دلم تنها تو را دارد
ولی با او نمی مانی!
تمام سعی تو کتمان عشقت بوذ
در حالی که از چشمان مستت خوانده بودم
راز پنهانی
فقط یک لحظه ، آری ، با نگاهی اتفاق افتاد
چرا عاقل کند کاری
که باز آرد پشیمانی؟