دختر سایه ها

زندگی
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٩ : توسط : دختر سایه ها

زندگی

برگ بودن در مسیر باد نیست

امتحان ریشه هاست

ریشه هم هرگز اسیر خاک نیست

زندگی

چون پیچکی است

انتهایش می رود پیش خدا.