دختر سایه ها

یادواره ها (2)
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٤ : توسط : دختر سایه ها

1. به عالمی گفتن جمله ای بگو که هروقت ناراحتیم خوشحال و هروقت خوشحالیم غمگین بشیم.عالم گفت فقط بگو این نیز بگذرد.

2.آنکه اشکهای یک کودک را نخشکاند خود خواهد گریست.

3.حباب ها همیشه قربانی هوای درون خود می شوند.

4.در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچقدر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد. 

5.شجاعت همیشه فریاد زدن نیست گاهی صدای آرامی است که در انتهای روز می گوید

فردا دوباره تلاش خواهم کرد. 

6.ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.(دکتر شریعتی)

7.دیر یا زود  برد با کسی است که بردن را باور دارد. نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها و سریع ترین ها تمام نمی شود.

8.برگ در هنگام زوال می افتد. میوه در نهایت کمال.بنگر که چگونه آسمان تیره چیزی نیست جز ابر گذرا.

9.دوری دوستی های کوچک رو از دل می بره ولی به دوستی های بزرگ عظمت میده مثل باد که یه کبریت رو خاموش می کنه ولی شعله های آتیش رو بیشتر می کنه. 

10.معرفت رو از دیوار یاد بگیر با اینکه همه بهش پشت می کنن اما پشت هیچ کسی رو خالی نمی کنه. 

11.آنچه می دانیم یک قطره است آنچه نمی دانیم یک اقیانوس.

12.زندگی را دوربزن آنگاه که بر تارک بلندترین قله ها رسیدی ، لبخند خود را نثار

 سنگریزه هایی کن که پاهایت را خراشیدند. 

13.اگر کتاب زندگی چا پ دوم داشت هرگز نمی گذاشتیم این قدر غلط چاپی داشته باشد. 

14.توبه ترمیم روحی است که از گناه ترکش خورده است.

١5.برای شنا کردن مخالف جهت آب قدرت و جسارت می خواهد وگرنه ماهی مرده هم می تواند موافق جهت آب حرکت کند.

16.تنها مرگ و عشق هستند که همه چیز را دگرگون می کنند. 

17.درختان شعری هستند که زمین بر صفحه ی آسمان می نویسد.ما درختان را می اندازیم  و از آنها کاغذهایی می سازیم تا بی چیزی خویش را بر آنها ثبت کنیم.

18.خداوند بر روح تو پر و بالی داده است تا در آسمان بی کران عشق و آزادی پرواز کنی ،پس آیا تاسف آور نیست با دستهای خود بالهایت را می چینی  و روح خویش را وامیداری تا مانند جانوری بر زمین بخزد؟!

19.هرگز از ابر سفید و باز امید بارش نداشته باش.باران رحمت زمانی آغاز می شود که ابرهای تیره و گرفته ی آسمان را پر کرده باشد.

20.به یاد داشته باش عشق حس کردنی است نه فهمیدنی.

21.هیچ گاه برای شروع دیر نیست به شرط آنکه روش جدیدی را در پیش بگیری.

22.اگر تمام وقتت را صرف افسوس فرصت ها و و روزهای گذشته بکنی امروز تو نیز فردا برایت جزئی از گذشته خواهد شد. 

23.آنکه می خواهد دیده شود خود باید دیگران را ببیند و قبول داشته باشد.

24.آنچه تو را از دیگران متمایز می سازد خصوصیات شخصی مثبت توست نه هیچ چیز دیگر.

25.زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست.