دختر سایه ها

نقطه سر خط...
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٥ : توسط : دختر سایه ها

چگونه

می توان

به

زخم های

پای

خسته

گفت:


تمام

راه

رفته

اشتباه

بوده

است.