دختر سایه ها

شعر برگزیده (توسط خودم) از رویا شاه حسین زاده
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۸ : توسط : دختر سایه ها

گلوله ها

در خبرها

شلیک می شوند

در گوش های دور از زمین ،

من اینجا

قلبم تیر می کشد؛

زمین لرزه ها

در خبرها اتفاق می افتند

در گوش های دیگر ،

من اینجا

قلبم می لرزد؛

سربازیکه خونش روی دوربین پاشیده

ممکن بود

پسر من باشد

اگر با فاصله ی دیگری از نصف النهار

مادر شده بودم.