27

        قاصدک بال و پر بگیرو برو به او بگو                      هنوز هم شعرهایم بی وزن اند              و سپیدی                           از قالبشان کوچ کرده بگو دست هایم هنوز ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 44 بازدید
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست